fbpx Skip to content

Privacybeleid

Eigendom van:

Wijnen Moniez BV – met adres: www.wijnen-moniez.be – met maatschappelijke zetel te Paepevelden 54, 2627 Schelle en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0454.819.637 – vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil zijn bezoekers en klanten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Wij willen onze klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om ze beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Wijnen Moniez vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt. Wij nodigen je graag uit om tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.

E-mail: info@wijnen-moniez.be
Tel: +32 3 887 90 50
GSM: +32 475 47 43 34

A. GEGEVENSVERWERKING

1. Algemeen beleid:

WIJNEN MONIEZ verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
WIJNEN MONIEZ is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert via email naar info@wijnen-moniez.be, ingegeven worden in het contactformulier op de website, en/of ingegeven worden bij het bestelling van onze diensten/producten. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam en/of naam en voornaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoon
 • Overige persoonsgegevens die u ons zelf zou overmaken via post, e-mail of onze website

2. Doel van de verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van onze diensten en stellen ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw e-mailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te leveren:

 • Professioneel contact via telefoon, e-mail, etc.
 • Beheer van klantendossiers
 • Dienstverlening (antwoorden op de door u gestelde vraag) en om de te sluiten overeenkomst op een correct manier te kunnen uitvoeren
 • Marketingactiviteiten: digitale nieuwsbrief, versturen drukwerk en uitnodigingen

3. Cookies & Social Media:

Voor wat het gebruik van cookies betreft, verwijzen wij u naar ons Cookie-beleid verder in deze pagina. WIJNEN MONIEZ beschikt ook over een bedrijfspagina op de sociale media: Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden nieuwsbrieven, doen van aankondigingen, …). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.

WIJNEN MONIEZ is in geen enkel geval verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U zal zich voorafgaandelijk willen informeren aangaande het cookie- en privacy-beleid bij deze externe aanbieders.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM Database en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.

4. Geen doorgifte van uw persoonsgegevens:

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

5. Bewaartermijn:

Alle persoonsgegevens worden door ons bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer informatie wilt ontvangen.

6. Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

B. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Intellectueel eigendomsrecht:

Alle onderdelen van de Website (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, informatie, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan WIJNEN MONIEZ of aan derden die het gebruik ervan hebben toegestaan. Het bewerken, kopiëren, verdelen, verspreiden, reproduceren, vertalen, publiceren, overdragen of verkopen of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. De levering van goederen of diensten door WIJNEN MONIEZ houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.

WIJNEN MONIEZ gebruikt in bepaalde gevallen YouTube en Vimeo als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, wordt er van uitgegaan dat dit ook het geval is. Indien er, onbewust, intellectuele eigendommen geschonden worden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of het eventueel kan voorzien worden van een juiste bronvermelding.

2. Aansprakelijkheid

WIJNEN MONIEZ streeft ernaar dat alle informatie op de Website zo volledig, juist en betrouwbaar mogelijk is. WIJNEN MONIEZ kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op de Website. WIJNEN MONIEZ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, onder meer, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s. WIJNEN MONIEZ behoudt het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

3. Monitoren gedrag bezoekers

Wijnen Moniez maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie onze website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.

De informatie die we – via cookies – registreren bestaat uit onder meer het IP-adres, het type browser, het type apparaat en de bezochte pagina’s binnen onze website. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie waardoor deze niet valt onder de verwerking van persoonsgegevens.

4. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Van zodra je van deze links gebruikmaakt, verlaat je onze website en moet je er rekening mee houden dat wij geen enkele controle hebben van en/of over deze externe website(s).

Bijgevolg kunnen wij dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bescherming en privacy van alle informatie die je verstrekt op deze externe websites, wees dus steeds voorzichtig en bekijk telkens de privacyverklaring die van toepassing is op elke afzonderlijke website alvorens je er gebruik van maakt en/of persoonlijke gegevens invult.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Wijzigingen

Wijnen Moniez behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

C. Cookie beleid

1. Algemeen

Onze website plaatst cookies bij bezoekers waarvan hun internetbrowser en/of apparaat dit toelaat. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gelezen kunnen worden door een webserver in het domein dat de cookie op je harde schrijf heeft geplaatst. Het is mogelijk dat wijnen-moniez.be cookies gebruikt om je voorkeuren en instellingen te bewaren en om je webervaring te optimaliseren.

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil WIJNEN MONIEZ de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies. WIJNEN MONIEZ maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën, zoals pixels en tags, om de gebruikerservaring van de bezoekers en geregistreerde klanten (hierna: de gebruiker) van de website onder de hierna volgende domeinen zo optimaal mogelijk te houden: www.wijnen-moniez.be. De specifieke doeleinden voor het gebruik van cookies zijn verder bepaald onder artikel 3.

2. Identificatie cookie

2.1 Een cookie is een klein bestandje dat op het apparaat van de gebruiker wordt geplaatst. Ze helpen WIJNEN MONIEZ om het apparaat van de gebruiker te identificeren en maken het gebruik van de diverse functionaliteiten van de website mogelijk.
2.2. Bij het eerste bezoek van de gebruiker op de website zal op de eerste pagina een balk/banner worden weergegeven om de gebruiker te wijzen op het bestaan van de cookies en de gebruiker de mogelijkheid te bieden om om hetzij (1) de website verder te gebruiken zonder de cookies uit te schakelen, hetzij (2) de website te verlaten.

2.3. Als de gebruiker geen cookies wilt ontvangen, kan deze zijn/haar browserinstellingen wijzigen van het apparaat waarop de website wordt bezocht. Indien de gebruiker de website gebruikt zonder de browserinstellingen te wijzigen, wordt de gebruiker verondersteld akkoord te gaan om alle cookies te ontvangen op de website. De gebruiker dient er rekening mee te houden dat de gebruikerservaring en/of de functionaliteiten van website niet optimaal zal zijn /zullen werken zonder cookies.

Wens je je opgeslagen cookies te verwijderen?

Dit verschilt van welke internetbrowser en/of apparaat dat je gebruikt, raadpleeg hiervoor de help-index van je internetbrowser of de gebruikershandleiding van je toestel indien je de cookies wenst te verwijderen en/of wenst uit te schakelen.

Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder in art. 8 van ons Cookie-beleid vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die WIJNEN MONIEZ op haar website gebruikt.

3. Verantwoording van de verwerking

3.1. WIJNEN MONIEZ verricht iedere verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Privacy Policy van de Website. De gebruiker aanvaardt eveneens dat WIJNEN MONIEZ toegang heeft tot de door de cookies verzamelde gegevens en dat WIJNEN MONIEZ deze gegevens opslaat. Deze opslag van of de toegang tot informatie vormt een verwerking van persoonsgegevens met het oog op de realisatie van de in deze Cookie Policy en in de Privacy Policy vermelde doelstellingen.

3.2. De gebruiker van de website kan op elk moment en kosteloos zijn of haar toestemming intrekken, door de cookies uit te schakelen in haar eigen browser.

4. Rechten van de gebruiker

Overeenkomstig de Privacy Policy beschikt de gebruiker ten allen tijde over het recht tot toegang en verbetering van de gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die werden verzameld door middel van cookies. Hij/zij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van deze gegevens en/of de overdracht van deze gegevens aan derden voor promotiedoeleinden van producten en diensten. De gebruiker kan tevens vragen om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, of gegevens die niet of niet meer up-to-date zijn te verbeteren of te schrappen. De gebruiker heeft tevens het recht WIJNEN MONIEZ te vragen om de persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken, en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

5. Bewaartermijnen

WIJNEN MONIEZ zal de persoonsgegevens van de gebruiker die het verwerkt via de cookies bewaren gedurende de volledige duurtijd dat de website of toekomstige versies ervan die dezelfde persoonsgegevens gebruiken, online zijn. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die via cookies van derden verwerkt worden, is bepaald door het privacybeleid van de betrokken cookies.

6. Klachten

De gebruiker heeft steeds het recht om alle klachten inzake datalekken of vermeende schending van de privacy inzake het gebruik van cookies door WIJNEN MONIEZ in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit via de volgende coördinaten:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: www.privacycommission.be

7. Cookie van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies die niet door ons kunnen beïnvloed worden.

8. Soorten gebruikte cookies

8.1. WIJNEN MONIEZ gebruikt twee soorten cookies: permanente en sessiecookies. Een permanente cookie wordt ingesteld zodra de gebruiker zich heeft aangemeld met een account. De volgende keer dat de gebruiker de website bezoekt met hetzelfde apparaat, biedt de permanente cookie WIJNEN MONIEZ de mogelijkheid om de gebruiker als bestaande gebruiker te herkennen, zodat de gebruiker zich niet opnieuw hoeft aan te melden om de website te gebruiken.

8.2. Een sessiecookie wordt gebruikt om een specifiek bezoek aan de website te identificeren. Sessiecookies vervallen na een korte periode of wanneer de gebruiker de browser sluit waarmee het bezoek is gebeurd.

8.3. WIJNEN MONIEZ kan andere technologieën zoals Adobe Flash gebruiken om het functionele equivalent van een cookie op het apparaat van de gebruiker te plaatsen.

8.4. WIJNEN MONIEZ kan cookies instellen wanneer de gebruiker de website bezoekt of de cookies kunnen worden ingesteld door andere websites of services die inhoud uitvoeren op de pagina die de gebruiker op de website bekijkt (de cookies van derden).

9. Doeleinden van de cookies

9.1. De cookies die WIJNEN MONIEZ gebruikt, verschaffen informatie omtrent het tijdstip van de dag waarop de gebruiker de website bezoekt en de voorkeuren van de gebruiker. Tevens gebruikt WIJNEN MONIEZ de cookies om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Cookies maken de interacties met de website ook veiliger en sneller. Ze zorgen ervoor dat de gebruikerservaring op de gebruiker is afgestemd en overeenkomt met de persoonlijke instellingen van de gebruiker.

9.2. WIJNEN MONIEZ gebruikt cookies voor verschillende doelen:

 • VERIFICATIE:
  WIJNEN MONIEZ gebruikt cookies om te weten wanneer de gebruiker is aangemeld, zodat het de juiste informatie kan weergeven en de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring kan bieden.

 • BEVEILIGING:
  WIJNEN MONIEZ gebruikt cookies voor het ondersteunen of inschakelen van de beveiligingsfunctionaliteiten die WIJNEN MONIEZ toepast, en om WIJNEN MONIEZ te helpen bij het detecteren van kwaadaardige activiteiten.

 • VOORKEUREN – FUNCTIES – DIENSTVERLENING
  WIJNEN MONIEZ maakt gebruik van cookies om te weten welke taal de gebruiker wil gebruiken, wat zijn of haar communicatievoorkeuren zijn, en ze helpen de gebruiker bij het invullen van formulieren op de website. Ze verschaffen de gebruiker tevens functionaliteiten en aangepaste inhoud.

 • PRESTATIES – ANALYSES – RESEARCH
  WIJNEN MONIEZ maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over hoe de website en eventuele plug-ins wereldwijd presteren. WIJNEN MONIEZ gebruikt tevens cookies om producten, functies en diensten te begrijpen, te verbeteren en te onderzoeken, ook wanneer de gebruiker de website opent vanaf andere websites, toepassingen of apparaten, zoals een apparaat dat niet de eigendom is van de gebruiker of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).

D. Vragen of opmerkingen?

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld of gebruik van onze cookies, neem dan contact op met ons via info@wijnen-moniez.be of schriftelijk naar WIJNEN MONIEZ, met maatschappelijke zetel gelegen te 2627 Schelle, Paepevelden 54.
Indien u nog steeds vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, neemt u dan contact op met de Privacy Commissie – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, T: 0032 2 274 48 00 of commission@privacycommission.be.

Familie Moniez
Ben jij oud genoeg om lekkere wijn te drinken?

Vakmanschap drink je met verstand en vanaf de juiste leeftijd.

Ben jij 18+?